Job role: Live in nanny 

Location: Sussex, Amsterdam and regular travel

Start: Ideally ASAP - can wait for right candidate 

Salary: €4700 - 5550 gross per month

Days: Five per week

Hours: 7 - 7pm

Language: Fluent Dutch and fluent English

Driver: Ideally

Commitment: Minimum of two years

Job ref: 2111

Dutch translation below

 

Fantastic opportunity for an experienced, dedicated and hard working career nanny. You will be responsible for two sisters age six and five and their three year old brother. 

You will be working five days per week and proxy parenting at least three nights every week. You will regularly work on weekends and have days off during the week. Flexibility is absolutely vital in this role. The Mum values open communication and planning so you will know the schedule in advance.

 

During term time the family will be based in Sussex. They plan to travel to Amsterdam approximately once a month and during some school holidays. During the summer they have a house in France. It’s important you are a confident swimmer as you will be spending time on their yacht. An adaptable, dynamic nanny with a sense of adventure who is confident in different environments, countries and cultures and happy to travel regularly. Important - This is the current plan regarding locations however due to Covid19 it's not guaranteed you will be based in Sussex. The nanny needs to be very open to the hours, days and locations varying. 

It’s vital you speak fluent Dutch (ideally Native Dutch). Ensuring the children are fluent, confident Dutch speakers is a key requirement for this job. They have been attending Dutch school and living in the Netherlands so understand Dutch, you will be responsible for continuing and developing their Dutch. ​From January 2021 they will be attending a British school and based in the UK. Therefore teaching the children about Dutch culture and celebrations as well as teaching them Dutch nursery rhymes is part of the nanny's responsibilities. You need to speak fluent English as well. It's vital you can converse clearly in both languages. 

 

The eldest children attend school full time and the youngest attends school four days per week. The children are very active and curious. The six year old loves horse riding and her five year old sister enjoys music and performing. The children will be attending Brownies/Rainbows, dance classes and other activities. You need to be confident in organising the children’s schedules. On a Wednesday you will plan a stimulating and fun day for the three year old. The children have a structured routine. They go to bed around 7.30pm and wake around 7am. Screen time is limited. Duties include organising craft activities, picnics, playdates, day trips and taking the children swimming. There will be regular access to a pool. Researching camps and activities for the children will be part of your duties. During holidays in Amsterdam the family are keen the children attend camps to continue building their Dutch language skills. 

 

This role will suit a nanny who is dedicated in taking an interest in all aspects of the children's lives including their development and well being. Someone who will support the parents in implementing boundaries, encouraging good manners, teaching helpfulness and raising the children to be pleasant, thoughtful and independent. The parents value setting boundaries with kindness, using time outs and encouraging good behaviour. It’s important you love working with children and want to enrich their lives. The Mum values a high level of communication and is keen to implement weekly meetings.

You need to be a confident sole charge nanny but also a team player as although the Mum works she will be around at times. Both parents travel regularly for work. 

 

This is a busy role suitable for a proactive nanny who is focused and passionate about their nanny career. The family would prefer a nanny with a background in teaching and education. 
 

In each of the houses your accommodation will be your own room and ensuite bathroom. 

 

This is a staffed household. The nanny's duties include helping with nursery duties, being happy to help out where needed and taking care and pride in organising and tidying the children's environment. Ideal candidates are passionate about cooking, as the children eat a wide variety of food.

 

The current nanny has been with the family for over four years. Candidates need to be willing to commit for at least two years. 


To apply for the job please email your resume to info@holgatenannies.com. Candidates must have previously worked as a live in nanny, nannied for multiple children and travelled as a nanny. Previous nanny experience in similar roles is vital!

You will need up to date certified first aid training and police check to accept a job through Holgate Nannies. Please email if you would like help applying for your first aid. To apply candidates must have relevant visas or permits to work legally in the UK and The Netherlands.

 

 

 

 

 

 

Functie: Inwonende oppas

Locatie: Sussex, Amsterdam en regelmatig op reis

Start: Zo snel mogelijk – kan wachten op de juiste kandidaat

Salaris: € 4700 - 5550 bruto per maand

Dagen: vijf per week

Uren: 7.00 tot 19.00 uur

Taal: vloeiend Nederlands en Engels 

Rijbewijs: gewenst

Contract: minimaal twee jaar 

Vacaturereferentie: 2111

 

Fantastische kans voor een ervaren, toegewijde en hardwerkende oppas. Je bent verantwoordelijk voor twee zusjes van zes en vijf jaar oud en hun broertje van drie jaar oud. 

 

Je werkt vijf dagen en drie avonden per week, regelmatig in het weekend en je hebt doordeweeks vrije dagen. Flexibiliteit is absoluut essentieel. De moeder hecht veel waarde aan open communicatie en planning, dus je weet je werkrooster van tevoren. 

 

Het gezin woont in Sussex. Ze zijn van plan om eens per maand en in schoolvakanties naar Amsterdam te reizen. In de zomer hebben ze een huis in Frankrijk. Het is belangrijk dat je een zelfverzekerde zwemmer bent, want je zult ook tijd doorbrengen op hun jacht. Ze zoeken een flexibele, energieke en avontuurlijk oppas die zich in verschillende omgevingen, landen en culturen goed staande houdt en het leuk vindt om regelmatig te reizen. Let wel, dit is het huidige plan. Vanwege Covid-19 is het niet zeker dat het gezin in Sussex zal wonen. De oppas moet openstaan voor wisselende werkuren, -dagen en locaties.

 

Het is essentieel dat je vloeiend Nederlands spreek (idealiter is Nederlands je moedertaal). Het is een belangrijke vereiste dat de kinderen vloeiend en zelfverzekerd Nederlands leren spreken. Ze zijn naar een Nederlandse school geweest en ze hebben in Nederland gewoond, dus ze begrijpen Nederlands. Jij bent verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van hun Nederlands. Vanaf januari 2021 gaan ze naar een Britse school in het Verenigd Koninkrijk. Het leren over de Nederlandse cultuur, feestdagen en het aanleren van Nederlandse kinderliedjes is de verantwoordelijkheid van de oppas. Je moet ook vloeiend Engels spreken. Het is essentieel dat je in beide talen goed kan communiceren. 

 

De oudste twee kinderen gaan fulltime naar school. De jongste gaat vier dagen per week. De kinderen zijn heel energiek en nieuwsgierig. De zesjarige houdt van paardrijden en haar vijfjarige zusje houdt van muziek en optreden. De kinderen gaan naar Brownies/Rainbows, danslessen en andere activiteiten. Je moet het rooster van de kinderen goed kunnen organiseren. Op woensdag plan je een leerzame en leuke dag voor de driejarige. De kinderen hebben een gestructureerde routine. Ze gaan naar bed rond 19.30 uur en worden rond 7.00 uur wakker. De schermtijd is gelimiteerd. Taken voor de oppas zijn onder meer het organiseren van knutselactiviteiten, picknicks, speelafspraken, dagtripjes en de kinderen meenemen zwemmen. Er zal regelmatig toegang zijn tot een zwembad. Het zoeken naar geschikte zomerkampen en activiteiten voor de kinderen zijn ook onderdeel van je takenpakket. De ouders willen graag dat de kinderen op kamp gaan tijdens de vakanties in Amsterdam, zodat ze hun Nederlands blijven ontwikkelen. 

 

Deze rol past bij een oppas die interesse heeft in alle aspecten van kinderen, ook hun ontwikkeling en welzijn. Iemand die de ouders ondersteunt bij de opvoeding en toeziet op het naleven van grenzen, goede manieren aanmoedigt en de kinderen opvoedt tot aardige, attente en onafhankelijke mensen. De ouders vinden het belangrijk om grenzen te stellen, maar ook om aardig te blijven. Ze gebruiken time-outs en moedigen goed gedrag aan. Het is belangrijk dat je het leuk vindt om met kinderen te werken en hun levens wilt verrijken. De moeder hecht veel waarde aan communicatie en wil wekelijkse meetings inplannen. 

 

Je moet zowel een zelfverzekerde en zelfstandige oppas zijn als een teamspeler. De moeder werkt wel, maar zal soms ook aanwezig zijn. Beide ouders reizen regelmatig voor werk. 

 

Dit is een drukke baan die geschikt is voor een proactieve oppas die gefocust is op en gepassioneerd over haar oppascarrière. Het gezin heeft voorkeur voor een oppas met een achtergrond in lesgeven en onderwijs.

 

Je zult in ieder huis je eigen kamer en badkamer hebben. 

 

Het gezin heeft hulp in de huishouding. De oppas moet de kinderen opvangen, helpt waar nodig in het huishouden en draagt zorg voor opgeruimde kinder(speel)kamers. De ideale kandidaat houdt van koken, want de kinderen eten heel gevarieerd.

 

De huidige oppas is al meer dan vier jaar bij het gezin. Kandidaten moeten voor minstens twee jaar beschikbaar zijn. 

 

Solliciteer voor deze baan door je cv te mailen naar info@holgatenannies.com. Kandidaten moeten ervaring hebben als inwonende oppas, opgepast hebben op verschillende kinderen en gereisd hebben als oppas. Eerdere ervaring in een vergelijkbare rol is essentieel! 

Je hebt een recent EHBO-diploma nodig en een Verklaring Omtrent Gedrag om een baan via Holgate Nannies te kunnen accepteren. E-mail ons als je hulp nodig hebt bij het aanvragen van een EHBO-diploma. Kandidaten moeten de benodigde visums en vergunningen hebben om zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland legaal te mogen werken.